userstyles-bg-home-wrapper.jpg

Du behandles av kosmetisk sykepleier Håvard Lobben-Seth

  • Kundens ønsker og behov er i fokus, og det kan gis gratis veiledning.

  • I behandlingene benyttes blant annet fillere som inneholder lokalbedøvelse.

  • Tilbud og kompetanse er spisset mot disse produktene, nettopp for å kunne tilby deg de beste behandlingene på dette området.

  • Du kan også få behandling mot sjenerende svette i armhuler og i håndflater.

  • Behandlinger journalføres og håndteres konfidensielt.

  • Du behandles av kosmetisk sykepleier Håvard Lobben-Seth
    Sykepleier med lang erfaring og sertifikater på alle nivå i injeksjonsteknikk

Du behandles av kosmetisk sykepleier Håvard Lobben-Seth
Sykepleier med lang erfaring og sertifikater på alle nivå i injeksjonsteknikk

Klinikken ligger på Gulset, Nyhusveien 8b, Skien.